Forskning: Elitmotionärens vardag – familjeliv, tidspussel och extremidrott

Läs om denna intressanta studie av Jesper och Tom på Linneuniversitetet. Det är nog många som inte kallar sig eller identifierar sig som elitmotionärer men som ändå upplever tidspussel och konsekvenser för livet med familjen. Studien finns att läsa i populärversion:

Andreasson, J., & Danielsson, T. (2016). Elitmotionärens vardag-familjeliv, tidspussel och extremidrott. Idrottsforskning, (18 maj). 

Länk: https://www.idrottsforskning.se/elitmotionarens-vardag-familjeliv-tidspussel-och-extremidrott/

Den finns också som vetenskaplig rapport:

Andreasson, J., Johansson, T., & Danielsson, T. (2018). Becoming an Ironman triathlete. Extreme exercise, gender equality and the family puzzle. Sport in Society21(9), 1351-1363.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s