Energidryck

Här finns länkar som beskriver energidryckers effekter på hälsa och prestation.

Med Energidryck menas här aspartamsötad läsk med lite mer koffein såsom NOCCO och CELSIUS. Sedan finns andra alternativ med eller utan sockersötning och där koffeinhalten är låg eller medel som tex Redbull och Powerking.


Åldersgräns för energidryck utreds
” I Sverige införde dagligvaruhandelbranschen en frivillig riktlinje 2009 med en åldersgräns på 15 år som följs av många, men inte alla.”

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/12/aldersgrans-for-energidrycker-utreds/


”De flesta ingredienserna verkar tämligen harmlösa i de doser som förekommer och så länge som konsumtionen inte är överdriven så går det inte att utföra någon form av varning från de enskilda ingredienserna.”

Energidrycker och din hälsa, av Jacob Gudiol 


”Based on the data reviewed, it is concluded that for the healthy adult population, moderate daily caffeine intake at a dose level up to 400 mg day (equivalent to 6 mg kg body weight day in a 65-kg person) is not associated with adverse effects such as general toxicity, cardiovascular effects, effects on bone status and calcium balance (with consumption of adequate cal- cium), changes in adult behaviour, increased incidence of cancer and effects on male fertility.”

Nawrot, P., Jordan, S., Eastwood, J., Rotstein, J., Hugenholtz, A., & Feeley, M. (2003). Effects of caffeine on human health. Food Additives & Contaminants, 20(1), 1-30.”Energidrycker har utretts av vetenskapliga experter i flera olika länder och av Efsas (den europeiska livsmedelssäkerhetsmyndighetens). Ingen av dessa utvärderingar visat att energidrycker är farliga vid en måttlig konsumtion. Däremot kan överkonsumtion eller extremkonsumtion ge obehagliga upplevelser och symtom.”

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/mat-och-dryck/drycker-och-alkohol/energidrycker#Vad%20säger%20undersökningarna?


  • Aspartame is completely broken down in the intestine to components found in other foods.
  • Aspartame consumption (even at levels much higher than consumed by the highest users) has virtually no impact on blood levels of amino acids, methanol or glucose.
  • Aspartame safety is clearly documented and well established through extensive laboratory testing, animal experiments, human clinical trials and epidemiological (population) studies.
  • There is no evidence from numerous well conducted studies that consumption of aspartame at levels found in the human diet are associated with conditions of nervous system, behaviour, or other illness.
  • Aspartame does not cause mutations, and there is no credible evidence that it causes cancer.

Magnuson, B. (2010). Aspartame—facts and fiction. The New Zealand Medical Journal (Online), 123(1311).


”Det finns i dag inga kända risker med att äta aspartam om man inte har den medfödda sjukdomen fenylketonuri, PKU.”

https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/tillsatser-e-nummer/sotningsmedel/aspartam